Tuesday, January 6, 2009

Pag Usbong ng Europa sa Gitnang Panahon (JM)

Pag Usbong ng Europa sa Gitnang Panahon

-naganap noong midle ages..(500-1500 A.D.)

*unang bahagi-dark ages o karimlan

*ikalawang bahagi-pagkakatatag ng 2 institusyon na nabuklod sa Europaa.)Holy Roman Empire
b.)Simbahang Katoliko


**DARK AGES-PABAGSAK NA ANG ROMAN EMPIRE..

No comments: