Tuesday, January 6, 2009

Mga AmbAg nG Reaissance sa iba't ibang Larangan ( dyNaLyN :) )

Ang impluwensya ng Renaissance
ay matatagpuan sa humanistikong
pananaw sa daigdig.
Umunlad ang mga kaisipan at obrag may
kinalaman sa kaisipan at obrang may kinalaman sa pulitika,sining,panitikan,kasaysayan
at maging sa relihiyon.
PULITIKA
Sa larangan ng pulitika kinakitaan
ang europa ng paglalabanang
pulitikal.
KASAYSAYAN
Naniniwala rin ang humanist
na mahalaga ang pag-aaral
ng kasaysayan upang maunawaan
nila ang panahong kanilang
kinabibilangan.
PANITIKAN
Masasalamin di sa panitika ang temang humanistiko.
SINING
Ang katangian ng sining sa panahon ng Renaissance ay
maihahalintulad sa sining na klasikal
ng mga roman at greek kung saan binigyang-halaga
ang pagiging kakaiba
ng bawat mukha at pigura ng mga
tao.
_dynalyn_