Tuesday, January 6, 2009

Kabihasnan ng Egypt

Kabihasnan ng Egypt

Heograpiya:

-nasa Mediterranean Sea

-Nile River


Seasons sa Egypt:

a.)Akhet
-Flooding Season
::June-September

b.)Pret
-Growing Season
::October-February

c.)Shemu
-Harvesting Season
::March-May


**shadoof-Source of water

Major Time
Periods of Egypt

**The Old Kingdom
-Pharoahs built Pyramids
^^Peppi-96 yers

**Middle Kingdom
-Pananakop
-Kalakalan

**New Kingdom
-Panahon ng Imperyo
-Mahuhusay na Pharoahs


^^Menes- pinag isa niya ang UPPER AND LOWER Egypt
=koronang Pula at Puti

^^Rameses-Exodus
^^Thutmose
^^Tutankhamen

**Papyrus_Paper

^^Rosetta Stone
-Greek
-Demotic
-Hieroglyphic

No comments: