Tuesday, January 6, 2009

Alexander the Great (JM)

Alexander the Great


-leader

-nilusob niya ang Asia Minor

-Hari ng Gresya

-Olympian ofs of Olymus

-sainakop ang Babylon Egypt

-nakapagtatag ng 70 cities

-hindi pa natatalo sa kahit isang Digmaan o Laban

-namatay ng makagat ng lamok

**Bucephalus

-kabayo ni Alexander the Great

No comments: